Contact

Privacyverklaring

Privacyverklaring Het Baklab staat op de naam van Jessica Jansen te Schiedam. Het Baklab is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. Het Baklab verwerkt alleen persoonsgegevens die door de bezoeker zijn verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerking van deze gegevens vallen onder de grondslagen van… Lees Meer Privacyverklaring